Atlantist Tour

An online booking system, provided by “Saturn Reisebuero”, which is the first in the Republic of Armenia by its capabilities, has been launched.
The system allows you to reserve and purchase online the following products:
• Air tickets of more than 400 airline companies
• More than 500 000 hotel accommodations
• Transfers
• Excursions/ tours

http://www.saturn.travel

Մեկնարկեց “Սատուրն Ռայզեբյուրո” ընկերության կողմից տրամադրվող օնլայն համակարգը, որն իր հնարավորություններով առաջինն է Հայաստանի Հանրապետությունում:
համակարգը հնարավորություն է տալիս օնլայն իրականացնել.

• ավելի քան 400 ավիաընկերությունների ավիատոմսերի ամրագրում և վաճառք,
• 500 000-ից ավել հյուրանոցներում կացության, ինչպես նաև փոխադրումների, էքսկուրսիաների ամրագրում և վաճառք:

http://www.atlantistour.am

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s