Atlantis Tour

An #online #booking system, provided by “Saturn Reisebuero”, which is the first in the Republic of #Armenia by its capabilities, has been launched.
The system allows you to reserve and purchase online the following products:

• Air tickets of more than 400 #airline companies
• More than 500 000 #hotel accommodations
• Transfers
• Excursions/ tours

http://www.saturn.travel

Մեկնարկեց “ #Սատուրն Ռայզեբյուրո” ընկերության կողմից տրամադրվող #օնլայն համակարգը, որն իր հնարավորություններով առաջինն է #Հայաստանի Հանրապետությունում:
համակարգը հնարավորություն է տալիս օնլայն իրականացնել.

• ավելի քան 400 ավիաընկերությունների #ավիատոմսերի ամրագրում և վաճառք,
• 500 000-ից ավել #հյուրանոցներում կացության, ինչպես նաև փոխադրումների, էքսկուրսիաների ամրագրում և վաճառք:

http://www.atlantistour.am

#travel #atlantis #hotels #booking #hotelbooking #online #onlinebooking #flights #austrianairlines #vienna #airport #airforce

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s